Mầm Non

Đếm đến 5, đếm đến 10, so sánh hai số, tách, gộp, thêm bớt…

H. THIÊN NHIÊN Xem tất cả

Tìm hiểu thiên nhiên qua các trò chơi thú vị như mê cung kì bí, ghép hình toán học, truy tìm kho báu...

Xem tất cả

G. KHỐI LẬP PHƯƠNG – KHỐI HỘP CHỮ NHẬT ( HÌNH 3D) Xem tất cả

Học say mê qua các trò chơi thú vị như mê cung kì bí, ghép hình toán học, truy tìm kho báu...

Xem tất cả

F. HÌNH TRÒN – HÌNH VUÔNG-HÌNH TAM GIÁC- HÌNH CHỮ NHẬT -TRÁI TIM – NGÔI SAO ( HÌNH 2D) Xem tất cả

Nhận biết hình dạng qua các trò chơi thú vị như sơ đồ tư duy mê cung kì bí, ghép hình toán học, truy tìm kho báu...

Xem tất cả

E. MÀU SẮC Xem tất cả

Nhận biết màu sắc qua các trò chơi thú vị như mê cung kì bí, sơ đồ tư duy, ghép hình toán học, truy tìm kho báu...

Xem tất cả

D. TÁCH - BỚT Xem tất cả

Tách bớt các đối tượng qua các trò chơi thú vị như mê cung kì bí, ghép hình toán học, truy tìm kho báu...

Xem tất cả

C. THÊM-GỘP Xem tất cả

Thêm-gộp các đối tượng qua các trò chơi thú vị như mê cung kì bí, ghép hình toán học, truy tìm kho báu...

Xem tất cả

B. THỨ TỰ SỐ ĐẾM VÀ SO SÁNH SỐ ĐẾM Xem tất cả

So Sánh số đếm qua các trò chơi thú vị như mê cung kì bí, ghép hình toán học, truy tìm kho báu... 

Xem tất cả

A. NHẬN BIẾT SỐ 0 - 10 Xem tất cả

Nhận biết số đếm qua các trò chơi thú vị như mê cung kì bí, ghép hình toán học, truy tìm kho báu... 

Xem tất cả